Jak číst a poslouchat

Jak číst a poslouchat příspěvky

Gustave Le Bon v  „Psychologii davu“ konstatuje, že většina lidí nemá, kromě svého povolání, o ostatních věcech žádnou rozumnou představu. Důsledkem je chybějící orientace v běžném životě, která má za následek malou spokojenost s vlastním životem.

Příspěvky jsou rozděleny na tři základní témata, která spolu úzce souvisí:

Dobrý osobní život
  • jsou zde uvedeny způsoby jak zvládat osobní, rodinný, partnerský život, jak předcházet nedorozuměním a získávat vztahy, jaké si přejeme
Dobrý pracovní život
  • je věnován postavení práce v životě člověka, významu i limitům práce a aktivity obecně a způsobům jak s prací správně „pracovat“
Dobrý život společnosti
  • jsme v těsném vztahu se společností, ve které žijeme a naše možnost dobře žít je závislá na stavu společnosti a proto jsou důležité kroky, kterými my sami společnost ovlivňujeme