Přijetí nebo tolerance

31 Srp

Přijetí se od tolerance liší přístupem k druhé osobě a jejím vlastnostem. Tolerance sama o sobě v sobě obsahuje názor a hodnocení.  Pokud něco toleruji, znamená to, že jsem již uplatnil na danou skutečnost svůj názor, zhodnotil jsem danou skutečnost … Read More »