Přijetí nebo tolerance

31 Srp

Přijetí se od tolerance liší přístupem k druhé osobě a jejím vlastnostem. Tolerance sama o sobě v sobě obsahuje názor a hodnocení.  Pokud něco toleruji, znamená to, že jsem již uplatnil na danou skutečnost svůj názor, zhodnotil jsem danou skutečnost … Read More »

Aje-Aje – místo bez konkurence

25 Srp

Poslechněte si příběh v tomto příspěvku: AjeAje_v1 V dnešní, vysoce konkurenční společnosti je jednou z cest k úspěchu najít místo bez konkurence. Náš Penězovod žijeme po svém a za své , je takovým to místem