Interní zóna je pro nás a partnera

24 Srp

Děti a ani rodiče nemohou být uvnitř naší nejniternější zóny.

Toto místo je vyhrazeno jen nám a když s erozhodneme, pak partnerovi.